Slider

Doanh ngôn kinh doanh ver 0.2

Khó khăn trong công việc chính là không đủ năng lực. Rắc rối trong công việc chính là thiếu khả năng.

Bí quyết của sự thành công là hằng ngày cố gắng hơn người khác một chút.

Hãy vì mục đích lý tưởng mà tìm ra phương pháp, đừng tìm cách biện minhcho sai lầm của mình.

Tình hình kinh doanh khó khăn sẽ đào thải những kẻ hằng ngày thiếu tích cực trong công tác.

Hoàn cảnh thuận lợi luôn chứa đựng những yếu tố nguy hiểm.Hoàn cảnh khó khăn luôn giúp ta vững vàng hơn.

Cái gọi là không có biện pháp, chính là chưa nghĩ ra được biện pháp mới.

Thất bại là cái giá phải trả cho sự thành công.

Người chịu đựng được cực khổ không bao giờ bị thiệt thòi.Không nên ép ngựa uống nước mà nên để nó khát nước.

Có khó khăn điều đó chứng tỏ bạn còn tồn tại.

Trên thế giới, có một nơi chưa được khai thác, đó chính là khối óc của bạn.

Nơi nào không có cạnh tranh, nơi đó không có thị trường.

Lúc đối mặt với sự lựa chọn, phải quyết đoán chứ không được do dự, như dũng sĩ dám chặt bỏ cánh tay của mình.

Tiền tài do cần cù mà có, giàu sang do tiết kiệm mà được, bước thêm một bước nữa khi đã vững vàng rồi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét