Slider

Doanh ngôn kinh doanh ver 0.1

Trong công việc lớn, phải nên lợi dụng ngay cái cơ hội trước mắt hơn là chăm chăm làm cho cơ hội nảy sinh.
-- La Rochefoucauld --

Cái gì đứng đầu tất cả trong đời, là tiền bạc.
Không tiền bạc khó mà có hạnh phúc.
-- acha Guitry --

Sự khôn ngoan đầy quý giá có được là nhờ ở kinh nghiệm.
It is costly wisdom that is bought by experience.
-- Roger Ascham - The school master --


Đôi khi một khoảnh khắc sáng suốt có giá trị bằng cả kinh nghiệm của một cuộc sống.
A moment' insight is sometimes worth a life' experience.
-- O.W Holmes --

Thiếu tự tin là nguyên nhân của phần lớn mọi sự thất bại.
Self-distrust is the cause of most of our falures.
-- Bowee --

Nếu anh muốn biết giá trị đồng tiền, hãy thử đi vay một ít thì rõ.
If you would know the value of money, go and try to borrow some.
-- Franklin --

Nguồn sinh ra của cải là ở trời đất, mà cách quản lý của cải là trên, nếu không xếp đặt có phương pháp thì sao cho của cải lưu thông đủ dùng được.
-- Phan Huy Chú --

Người ta không bao giờ phục vụ cho ai tốt hơn cho chính mình.
On n'est jamais si bien servi que par soi-même.
-- ETIENNE - Brueis et Palaprat --

Trong mọi cơ hội, dù tư hay công, tôi sẵn sàng phụng sự như một tên đầy tớ hết lòng.
En toute occasion, ou privée, ou publique
M'engage à le servir comme un bon domestique.
-- Victo Hugo --

Chớ nên vội vã muốn cho chóng xong việc, chớ nên chỉ nhìn thấy lợi nhỏ thôi. Vì lẽ vội vã mà muốn xong việc thì không đạt được mục đích, chỉ thấy lợi nhỏ thì việc lớn làm sao thành tựu được.
-- Khổng tử --

0 nhận xét:

Đăng nhận xét