Slider

Tắt autorun chống virus trên các phiên bản Windows

Đối với XP, Vista hay Windows 7, các bạn chỉ cần bật hay tắt chế độ autorun để phòng virus lây qua autorun của usb một cách đơn giản bằng cách can thiệp vào Regedit. Các bạn có thể tải file đính kèm về để chạy ứng dụng tương ứng,  Sau khi chạy file nào, muốn có tác dụng ngay, các bạn Click Start, gõ tskill explorer (ENTER) là OK.
http://vietnamtime.org/articles-images/cong-nghe/11/USB-se-khong-the-chay-AutoRun-tren-Windows-7-174800-1.jpg

Disable Autorun for All Drives

Code:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\IniFileMapping\Autorun.inf]
@="@SYS:KhongKhongThay"

[HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=dword:000000ff
Disable Autorun for CD-ROM Drives
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000020
Disable Autorun for Fixed Drives
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000008
Disable Autorun for Network Drives

Code:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000010
Disable Autorun for RAM Drives

Windows Registry Editor Version 5.00

Code:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000040
Disable Autorun for Removable Drives
Code:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000004
Disable Autorun for Unknown Drives

Code:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=dword:00000001
Restore Default Autorun Functionality

Code:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoDriveTypeAutoRun"=-
                                                                                                          
  HOẶC

  Vào Start Menu/run


  rồi gõ: gpedit.msc  Chọn tiếp Administrative Templates/System  Nhấp đúp lên phần Turn off Autoplay  Nếu chỉ tắt của CD-ROM thì bạn chọn CD-ROM Drivers hoặc USB còn nếu bạn muốn tắt hết thì chọn All Drives trong phần Turn off Autoplay on   
  ĐỐI VỚI WIN 7
  Cách 1: 
  
  1. Bạn vào Control Panel\Hardware and Sound\AutoPlay. 
  
  
  
  
  
  
  
  Để bật tính năng autorun: 
  
  Ở phía trên cùng bên trái, Bạn check chọn Use Autoplay for all devices Sau đó Click Save.
  
   
  
   Để tắt tính năng autorun: 
  
  Bỏ chọn Use Autoplay for all devices sau đó click Save.
  
   Cách 2: 
  
  1. Click Start, gõ vào gpedit.msc rồi Enter. 
  
  Tìm đến Computer Configuration\ Administrative Templates\ Windows Components\ Autoplay Policies\ Turn off Autoplay. 
  
   
  
   Để bật Autorun: 
  
  Thay đổi giá trị Turn off Autoplay sang disabled.
  
  
  
  
  
  Để tắt:
  
  Thay đổi giá trị Turn off Autoplay sang enabled.
  
    Sưu tầm

  0 nhận xét:

  Đăng nhận xét