Slider

Tạo nền tuyệt đẹp cho cửa sổ login yahoo

http://img718.imageshack.us/img718/5905/123uz.jpg

http://img24.imageshack.us/img24/7016/ac0432187177191.png

Còn sau đây là cách làm (Tự thiết kế cho mình 1 mẫu đẹp hơn thế nhé ):

Down Reshack rồi dùng nó mở file res_msgr.dll theo đường dẫn
Ổ đĩa\Program File\Yahoo!\Messenger\res_msgr.dll (đối với phiên bản Y!M 9)
VD: C:\Program File\Yahoo!\Messenger\res_msgr.dl
hoặc
Ổ đĩa\Program File\Yahoo!\Messenger\resources\<tên ngôn ngữ>\res_msgr.dll (đối với phiên bản Y!M 10)
VD: C:\Programs File\Yahoo!\Messenger\resources\en-US\res_msgr.dll
C:\Programs File\Yahoo!\Messenger\resources\vi-vn\res_msgr.dll
Chọn mục Dialog > khóa 929 > 1033(1066 đối với lang VN) > Paste đoạn code này vào dòng dưới cùng:


Code:
CONTROL 100, 0, STATIC, SS_BITMAP | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_GROUP, 65480, 65534, 315, 385
Xong thì nhấn nút

Compile Script
để save lại.Tiếp tục chọn mục Bitmap > vào menu Actions > Add new resource > Open file with new resource > tìm đến file ảnh muốn làm background > thiết lập
thông số rồi Add resource.

Note: File background có định dạng là .BMP, kích thước tùy ýSau khi làm xong hết mọi người nhớ File/Save (hoặc Ctrl + S) lại nhé  

                                                                                                                          Nguồn truongton.net

0 nhận xét:

Đăng nhận xét