Slider

Không Logon được vào máy tính (Logon vào rồi lại Logout ra) cách khắc phục

Một biến thể Virut khiến máy tính của người dùng không thể Logon được vào Window. Hiện tượng, nguyên nhân như sau:

- Tại màn hình chào mừng khi đang nhập vào account bất kì ngay khi logon vào tới Desktop sẽ bị Logout ra ngoài màn hình chào mừng.


- Các chế độ Recovery (Nhấn F8 trước khi khởi động vào Window) đều không có tác dụng.

- Nguyên nhân Trong Registry tại

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\

giá trị của khóa Userint giá trị mặc định là:

C:\WINDOWS\System32\userinit.exe,

đã được chuyển thành

C:\WINDOWS\System32\wsaupdater.exe,

khiến mày tình không thể logon đượcĐây là một biến thể Virut nguy hiểm cũng bởi không thể vào trong Window để sự lý được. Phương pháp sử lý được tiến hành như sau:

1. Sử dụng đĩa cài Window XP. Boot khởi động bằng CD.

2. Sẽ có bảng Menu hiện ra để chúng ta lựa chọn

ENTER = Continue

R = Repair

F3 = Quit
Nhấn chọn R để truy cập vào Recovery Console

nhấn 1 rồi Enter để chọn ổ C:\Windows

gõ password Administrator của Window. Thư mục hiện thời sẽ là C:Windows>

3. Di chuyển tới thư mục system32 bằng lệnh

cd system32 thư mục hiện tại là C:Windows\system32>

4. Gõ lệnh sau ở Console:

copy userinit.exe wsaupdater.exe

Lệnh trên sẽ Copy file userinit.exe nguyên bản từ CD Window XP thay vào file wsaupdater.exeMáy tính sau khi khởi động lại sẽ Logon được như bình thường việc còn lại của bạn sẽ là vào Regedit chỉnh lại khóa Userinit tại

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\ Về giá trị mặc định là:

C:\WINDOWS\System32\userinit.exe 
Tất cả các vấn đề đã được giải quyết

0 nhận xét:

Đăng nhận xét