Slider

12 cung hoàng đạo Zodiac wallpaper

Aries - Bạch Dương [21/3 - 19/4]
Taurus - Kim Ngưu [20/4 - 20/5]
Gemini - Song Tử [21/5 - 21/6]
Cancer - Cự Giải [22/6 - 22/7]
Leo - Sư Tử [23/7 - 22/8]
Virgo - Xử nữ [23/8 - 22/9]
Libra - Thiên Xứng [23/9 - 23/10]
Scorpio - Thần Nông [24/10 - 22/11]
Sagittarius - Nhân Mã [23/11 - 21/12]
Capricorn - Ma Kết [22/12 - 19/01]
Aquarius - Bảo Bình [20/01 - 18/02]
Piscess - Song Ngư [19/02 -20/03]

0 nhận xét:

Đăng nhận xét